nl fr en

Kastanje

Andere namen

1. Europees kastanje, tamme kastanje (Nederland), Edelkastanje (Duitsland), châtaignier (Frankrijk), sweet chestnut, Spanish chestnut (Groot-Brittannië).

2. Amerikaans kastanje (Nederland), chestnut (Verenigde Staten)

Wetenschappelijke naam

Castanea savita Mill

Familie

Fagaceae

Herkomst

1. West- en Zuid-Europa, Klein-Azië, Noord-Afrika

2. Oostelijk Noord-Amerika

Houtbeschrijving

Het lichtbruin tot donkerbruin gekleurde hout lijkt veel op eiken, maar is lichter in gewicht en laat zich wat gemakkelijker bewerken. Het vuilwitte spint is ongeveer 13mm breed. Tamme kastanje is ringporig en heeft op het dosse vlak eenzelfde vlamtekening als eiken, maar mist de 'spiegels' die zo kenmerkend zijn voor eiken. Tamme kastanje heeft een hoog looizuurgehalte dat corrosie van metalen versnelt. Vooral bij ijzer en staal is voorzichtigheid geboden bij contact met vochtig hout. In het verse hout van Europees kastanje komen door oxidatie van inhoudstoffen gele verkleuringen voor.

Nerf

Matig grof tot grof

Draad

Meestal recht

Volumieke massa

Van 490 tot 650 kg/m3
Gemiddeld: 540 kg/m3

Duurzaamheid

Duurzaam
(klasse II)

Stabiliteit in gebruik

Middelmatig

Bijzonderheden

Bij het drogen vertoont kastanje de neiging tot collaps, vervorming en scheuren. In de Verenigde Staten zijn veel kastanje bomen het slachtoffer geworden van een ziekte. Daardoor wordt Amerikaans kastanje nog maar weinig aangeboden. In het hout dat op de Amerikaanse markt met de notitie WHND (Worm Holes No Defect) wordt aangeboden, zitten vrijwel altijd boordergaten met een diameter groter dan 4mm.

 

Producten

Kastanje hekwerk

Kastanje poorten

Kastanje omheining post & rail

Kastanje weidepoorten

Veel van ons hout is FSC® gecertificeerd en komt uit bossen die op een verantwoorde wijze beheerd worden. Dit wil zeggen dat rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale vragen van het heden en de toekomst.

Tiensesteenweg 225
3360 Lovenjoel (Korbeek-Lo)

Tel. 016/461 961
Fax. 016/460 935

info@jadimex.be